Všeobecná mágia
Manipulacia s kartami
V odbore všeobecnej mágie Vás umelec zaujme množstvom skvelých rekvizít. V doprovode hudby, v jeho rukách zmenia kvety farbu, roztrhané noviny sa opäť scelia, bezcenné biele papieriky sa zmenia na peniaze...

Triky so šatkami
Predvedie zaujímavé triky so šatkami, povrazmi a vyvrcholením programu je objavenie troch kvetinových košov s množstvom perových kvetín.
Divákovi sa naskytne unikátny obraz - elegantne v čiernom fraku a plašti odetý kuzelník s cylindrom a kúzelnou paličkou v záplave pestrofarebných kvetov.
Kúzelník a jeho vystúpenie


To vsetko umocňuje temperamentná moderná hudba. Je možnosť jedného, alebo dvoch 15 minutových programov nezávislých na sebe. Programy sú vhodné na plesové večery, silvester, rodinné a súkromné oslavy, rôzne výročia a podobne.

Ďalšie foto nájdete v sekcii F o t o g a l é r ia.